The Council
PRESIDENT
會長
Ir Dr Philco N K WONG
黃唯銘博士、工程師
BSc MEng DBA CEng PEng FHKIE FICE R.P.E.(CVL)
IMMEDIATE PAST PRESIDENT
上任會長
Ir Thomas K C CHAN
陳國璋工程師
MSc(BSS) CEng FHKIE FCIBSE FIET FIHEEM R.P.E.(BSS, ELL)
SENIOR VICE PRESIDENT
高級副會長
Ir Ringo S M YU
余錫萬工程師
BEng(CVL) CEng FHKIE MICE MIStructE R.P.E.(CVL, GEL, STL)
VICE PRESIDENTS
副會長
源栢樑博士、工程師
余錫萬工程師
BScEng(MCL) MBA EngD FHKIE FCIBSE FIHEEM R.P.E.(BSS)
Ir Edwin K F CHUNG
鍾國輝工程師
BEng(CVL) MASc(GEL) CEng FHKIE R.P.E.(CVL, GEL)
ELECTED ORDINARY MEMBERS
理事(會員大會推選的)
Ir Richard C W CHAN
陳志偉工程師
BScEng(MCL) PgD(BSS) MSc(BSS) CEng MHKIE MIMechE
Ir CHAN Siu Hung
陳紹雄工程師
JP BSc(Eng) MSc CEng HonFEI MHKIE MIET
Ir Francis C Y CHENG
鄭祖瀛工程師
BSc(Chemistry) MHKIE CChem FRSC
Ir CHENG Tim
鄭添工程師
BEng(MCL) CEng MHKIE MCIBSE R.P.E.(BSS)
Ir Albert T N CHENG
鄭定寕工程師
BSc(Eng) MSc(Eng) LLB CEng FHKIE FHKIHT MICE
Ir Jovian M C CHEUNG
張敏婕工程師
BEng(BSS) MSc(Comp & INF Tech) CEng MHKIE MCIBSE
Ir Alice K T CHOW
周健德工程師
BSc MSc CEng FHKIE ACIArb FHKIFM FIStructE MAPM FICE R.P.E.(CVL, STL)
Ir Prof Adam S C CHOY
蔡少聰教授、工程師
HD(CVL) EndorCert(CVL Engg Proj Mgt) MSc(STL) ECPt2 (A) + (B) CEng FHKIE MIStructE MIEAust(CVL) RSE 1RSE(PRC) RI R.P.E.(BUD, STL)
Ir KONG Shui Sun
江垂燊工程師
BSc MBA MA(ArbDR) LLB FHKIE FICE MCIArb
Ir Prof LAM Cheuk Fung
林卓峯教授、工程師
BScEng BSc(Econ) MSc(ENV Mgt) CEng FHKIE MICE MIStructE
Ir Thomas M Y LAU
劉名瑜工程師
BEng(CVL&STL) MA(Transport Policy & Planning) CEng MHKIE MICE MIStructE R.P.E.(CVL)
Ir Dr LEE Chi Hong
李志康博士、工程師
BEng(MCL) HC(MCL) MSc(ENV Mgt) MBA(Tech Mgt) DBA CEng FHKIE FCIWEM FIMechE R.P.E.(BSS, ENV, MCL)
Ir Victor K Y LO
盧敬賢工程師
Dip(Mgt Studies) BSc(CVL) FHKIE
Ir LO Pak Cheong
盧柏昌工程師
Assoc(ELL) MSc(Engg Mgt) MBA CEng FHKIE MIET
Ir Bobby M T NG
吳孟冬工程師
BBS BSc(Engg) CEng FHKIE MICE MIEAust MCIWEM
Ir Dr Derrick Y B PANG
彭一邦博士、工程師
JP BSc(CVL) MEng(Geo) PhD(CIVL) PE(US) MHKIE MICE
Ir Albert A Ray TAM
譚熹利工程師
BSc(CVL) CEng MHKIE MIStructE
Ir TSANG Sau Kit
曾守傑工程師
Assoc(BSS) MSc(BSS) MSc(Mgt) DIC(Mgt) CEng FHKIE MCIBSE R.P.E.(BSS, FRE)
Ir WONG Sek Cheung
王錫章工程師
JP BSc MSc CEng MHKIE MIGEM
Ir Jenny F YEUNG
楊暉工程師
BEng(CVL&STL) MPhil MHKIE MIStructE R.P.E.(CVL, GEL, STL)
* Members of the Executive
COUNCIL MEMBERS (DIVISION)
理事(分部推選的)
Ir Aaron K M BOK
卜國明工程師
BSc(Eng) MHKIE FHKIHT R.P.E.(CVL)
Ir CHAK Chi Kin
翟志堅工程師
BSc(Ind) MBA CEng FHKIE FIGEM
Ir Henry N S CHEUNG
張年生工程師
BASc(ENS) MBA(Tech Mgt) CEng PEng(Ont) FHKIE SrMIEEE MIEE FIET FIRSE R.P.E.(CAI, ENS)
Ir Prof Joseph W J CHI
戚務堅教授、工程師
Sr Dip(CVL) Hons Dip(CVL) MSc MBA PhD(Engg Mgt) CEng FHKIE MICE FIStructE FHKIHT FHKICM RSE RI RSO RSA R.P.E.(CVL, STL)
Ir CHU Yim Kwong
朱琰光工程師
HD(ELL) BSc(ELL) Master(Public Admin) MHKIE MCIBSE
Ir Danny H Y HO
何浩然工程師
BEng(CVL) MEngSc CEng FHKIE MIStructE 1RSE(PRC) AP RSE R.P.E.(BUD, STL)
Ir HO Sau Chiu
何守昭工程師
BSc(Engg) MBA MA CEng FHKIE MIEE MIProdE SMIIE MIMechE R.P.E.(ENV, MCL, MIE)
Ir IP Tat Yan
葉達仁工程師
ECPt2 HD(ENS) MSc(Engg) CEng FHKIE MIEE
Ir Steven K H LAI
黎錦雄工程師
BSc(MCL) MSc(ENV) FHKIE R.P.E.(MCL)
Ir Prof William H K LAM
林興強教授、工程師
BSc MSc PhD CEng FHKIE MICE FIHT R.P.E.(CVL, ENV, LTE)
Ir Dr LAU Chi Keung
劉志強博士、工程師
BSc(CVL&STL) MPhil PhD CEng FHKIE FHKIArb MICE MIStructE AP RSE RGE R.P.E.(CVL, GEL, STL)
Ir Gilbert K C LAW
羅淦昌工程師
BEng(MCL) CEng FHKIE FCIBSE R.P.E.(BSS, FRE)
Ir LI Kwok Keung
李國強工程師
HD(ENS) BSc(Eng) MSc LLB CEng FHKIE FCIBSE MIEE REA R.P.E.(BSS, ELL, ENY)
Ir Prof Louis F S LOCK
樂法成工程師
Asso(ELL) MBA DBA HonDEng CEng CEnv FHKIE AP(HK) HonFInstMC HonFSOE HonF(Uclan) HonFIPlantE SrMCSEE R.P.E.(BSS, CAI, ELL, ENV, ENY)
Ir NG Kin Shing
吳建城工程師
BEng(CVL) Master(Urban Design) LLB FHKIE MIStructE RI 1RSE(PRC) RSE R.P.E.(STL)
Ir POON Kwok Ying
潘國英工程師
BEng(ENS) MSc(ENV Mgt) CEng FHKIE MIET
Ir David C L TONG
唐子樑工程師
BEng(MCL) ACGI CEng FHKIE MIMechE MSPE
Ir Monde H C WOO
胡鴻章工程師
BSc MA MHKIE MHKCS
* Members of the Executive
EX-OFFICIO MEMBERS
當然委員
Mr Tommy F K CHAN
陳輝其先生
HD(CVL) MEngMgt AHKIE
Ir TANG Whai Tak
鄧懷德工程師
MEng(CVL) MHKIE
OBSERVERS
觀察員
Ir Dr The Hon LO Wai Kwok
盧偉國博士、工程師
SBS MH JP BSc(Eng) MSc(Eng) MBA EngD CEng FHKIE FIET
FIMechE FHKEng R.P.E.
Representative of the Engineering Functional Constituency
of the Legislative Council
CHIEF EXECUTIVE AND SECRETARY
秘書長
*Mrs Monica YUEN
阮高馨女士
* Members of the Executive